PRIVACY STATEMENT

Geesa BV verwerkt persoonsgegevens van partners en van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens
Geesa BV verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar werkzaamheden en opdrachten. Persoonsgegevens kunnen betreffen: zowel potentiële en actuele contactpersonen van zakelijke relaties van Geesa BV, bezoekers van onze website die data aanvragen en/of het contactformulier invullen en nieuwsbrief abonnees.

Verwerking
Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit e-mails of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies en door accountmanagers gemaakte gespreksverslagen van interviews. Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem. De persoonlijke (NAW) gegevens van website bezoekers die zelf contact op nemen en informatie aanvragen worden alleen gebruikt voor dat doel en daarna verwijderd.

Gebruik gegevens
Geesa BV kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • om contactpersonen te informeren over actuele ontwikkelingen
  • om contactpersonen nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen
  • om contactpersonen te raadplegen vanwege hun specifieke kennis
  • om relaties met contactpersonen te onderhouden
  • om zakelijke relaties van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte te houden
  • om op verzoek van de relatie documentatie toe te sturen
  • om te reageren op klantenservice vragen

Recht op afmelding en inzage
Personen waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken.
Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal Geesa BV deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door Geesa BV uit alle bestanden worden gedaan.  Personen kunnen zich te allen tijden afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Geesa BV gaat zorgvuldig met Persoonsgegevens om en bewaart deze Persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de Persoonsgegevens te wissen of wanneer Geesa BV besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen. De persoonlijke (NAW) gegevens van website bezoekers die zelf contact op nemen en informatie aanvragen worden alleen gebruikt voor dat doel en daarna verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens
Medewerkers van Geesa BV dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door relatie of contactpersoon aan hem/haar wordt toevertrouwd. Geesa BV maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-)ontwikkelingen. Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Cookies website
Geesa BV maakt gebruik van cookies om het gebruik van onze website voor de bezoeker te optimaliseren. De bezoeker kan te allen tijde zelf deze cookies uitzetten. Dit kan echter het functioneren van de website negatief beïnvloeden.  Deze cookies worden tevens -alleen- gebruikt voor functionele analyses via Google analytics. Zoals (anonieme) gegevens over bezoekersaantallen, land van herkomst en via welk besturingssysteem en apparaat onze website bezocht wordt.

Gegevens
Alle bovengenoemde gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld aan derden, tenzij dat wettelijk is vereist. Ze worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Wijzigingsclausule
Geesa BV behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG.